Henk Schaap

15 januari 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: NGK 161: 1, 4
 5. 10 geboden in gewone taal
 6. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 15: 1 – 3
 7. Gebed
 8. Bijbellezing: Matteüs 4: 23 – 5: 12
 9. Zingen: NGK 38: 1 – 4
 10. Kindmoment
 11. Tekst voor de preek: Matteüs 5: 1 – 3
 12. Preek
 13. Zingen:  Nieuwe Psalmberijming 1: 1, 2
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Sela: Ik zal er zijn
 17. Zegen
 18. Gezongen amen