H. van Noort

24 november 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: NGK 165
 5. Gebed
 6. Zingen: NGK 158
 7. Bijbellezing: Jesaja 11: 1
 8. Bijbellezing: Matteus 1: 16
 9. Bijbellezing: Lucas 3: 23
 10. Bijbellezing: Lucas 2: 41 – 50
 11. Zingen: Psalm 25: 2, 6
 12. Kindmoment
 13. Preek
 14. Zingen:  Opwekking 710
 15. Voorlezing van de wet
 16. Zingen: Psalm 84: 4
 17. Gebed
 18. Collecte
 19. Zingen: Psalm 139: 1, 2, 8
 20. Zegen
 21. Gezongen amen