Eduard de Braak

3 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Op Toonhoogte 56
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Jesaja 42: 24 – 43: 7
 7. Zingen: Psalm 119: 3, 2
 8. Tekst voor de preek: Jesaja 43: 4
 9. Preek
 10. Zingen: Psalm 18: 1, 14, 15
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen: NGK 141: 1, 2, 3
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: NGK 162: 1, ,2 4
 16. Zegen
 17. Gezongen amen