Eduard de Braak

27 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 5: 1, 2, 3
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Psalm 12
 7. Zingen: NGK 177: 1, 2
 8. Kindmoment
 9. Tekst voor de preek: Psalm 12: 6 – 7
 10. Preek
 11. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 22: 6, 7
 12. Voorlezing van de wet
 13. Zingen: Op Toonhoogte 1
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Op Toonhoogte 264
 17. Zegen
 18. Gezongen amen