Ds. Wout Scherff

6 juli 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum & Vredegroet
 4. Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 25: 4, 6, 8
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Jesaja 49: 1 – 6
 7. Zingen: Psalm 98: 1
 8. Bijbellezing: Handelingen 13: 42 – 52d
 9. Zingen: LB 159a
 10. Tekst voor de preek: Handelingen 13: 44 – 52
 11. Preek
 12. Zingen: NGK 167: 1, 2, 3
 13. Geloofsbelijdenis: NGK 175b
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: LB 418: 1, 2, 3, 4
 17. Zegen
 18. Gezongen amen