Ds. Wout Scherff

5 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: NGK 163: 1, 2, 3
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Hebreeën 3: 7 – 4: 13
 7. Zingen: Psalm 95: 1, 3
 8. Tekst voor de preek: Hebreeën 4: 9 – 13
 9. Preek
 10. Zingen:  Opwekking 717
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen: NGK 163: 1, 2, 3
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: NGK 111
 16. Zegen
 17. Gezongen amen