Ds. Wout Scherff

20 oktober 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 103: 1, 3
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Lucas 6: 27 – 42
 7. Bijbellezing: Efeziërs 2: 1 – 10
 8. Zingen: NGK 140
 9. Preek
 10. Zingen: Psalm 119: 16, 17
 11. Geloofsbelijdenis NGK 123: 1, 5
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: LB 481: 1, 3
 15. Zegen
 16. Gezongen amen