Ds. W. Veltkamp

4 januari 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 103: 1, 7
 5. Voorlezing van de wet
 6. Gebed
 7. Zingen: NGK 440
 8. Bijbellezing: Romeinen 5: 12 – 21
 9. Bijbellezing: Hebreeën 4: 14 – 16
 10. Bijbellezing: Matteüs 4: 1 – 11
 11. Zingen: Psalm 57: 2, 4, 5
 12. Kindmoment
 13. Preek
 14. Zingen:  Psalm 91: 5, 6, 8
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: NGK 291
 18. Zegen
 19. Gezongen amen