Ds. Wout Scherff

23 juni 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 48: 1, 3, 4
 5. Gebed: NGK 178: 1, 2, 3, 5
 6. Bijbellezing: Filippenzen 3
 7. Tekst voor de preek: Filippenzen 3: 10 – 11
 8. Preek
 9. Zingen: LB 217: 1, 2, 3, 4
 10. Geloofsbelijdenis
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Zingen: NGK 106: 1, 2, 3, 4
 14. Zegen
 15. Gezongen amen