Ds. Ruud ter Beek

6 juli 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum & Vredegroet
 4. Zingen: LB 902: 1, 2, 5, 6
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Ester 2: 5 – 18
 7. Zingen: Psalm 102: 6, 8
 8. Tekst voor de preek: Ester 2: 17
 9. Preek
 10. Zingen: LB 157a
 11. Geloofsbelijdenis van Nicea
 12. Zingen: Psalm 145a
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Psalm 33: 5, 8
 16. Zegen
 17. Gezongen amen