Ds. Peter Drost

26 april 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Zingen: Opwekking 589
 3. Stil gebed
 4. Votum en Groet
 5. Zingen: Opwekking 720
 6. Zingen: Opwekking 609
 7. Gebed
 8. Bijbellezing: Lucas 9: 57 – 62
 9. Zingen: Opwekking 815
 10. Preek
 11. Zingen: Opwekking 570
 12. Geloofsbelijdenis van Nicea
 13. Zingen: Opwekking 430
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Opwekking 773
 17. Zegen
 18. Gezongen amen