Ds. P. Hommes

24 november 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 715: 1, 2, 3, 4, 5
 5. Gebed
 6. Dooponderwijs en -beloften
 7. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 103: 1, 3, 6
 8. Doopvragen
 9. Bediening Heilige Doop
 10. Zingen: Kinderopweeking 185
 11. Oproep gemeente
 12. Bijbellezing: 1 Johannes 4: 7 – 21
 13. Preek
 14. Zingen:  LB 214: 1, 2, 4
 15. Gebed
 16. Zingen: LB 838: 1, 4
 17. Collecte
 18. Geloofsbelijdenis
 19. Zingen: Opwekking 520: 1, 2, 3, 4, 5
 20. Zegen
 21. Gezongen amen