Ds. M. v.d. Klis

2 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Vredegroet
 4. Zingen: Opwekking 167: 1, 2, 3
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: 1 Petrus 1: 22 – 2: 3
 7. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 131: 1, 2, 3
 8. Bijbellezing: Johannes 1: 10 – 13 & 2: 23 – 3: 13
 9. Zingen: LvK 328: 1, 2, 3
 10. Preek
 11. Zingen: Opwekking 136: 1, 2
 12. Dankgebed
 13. Collecte
 14. Geloofsbelijdenis
 15. Zingen: Psalm 68: 8
 16. Zegen van God