Ds. Kees Drost

15 maart 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 108: 1, 2
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Lucas 5: 1 – 11
 7. Zingen: Opwekking 575
 8. Preek
 9. Zingen:  LB 289: 1, 2, 3
 10. Geloofsbelijdenis
 11. Zingen: NGK 107: 1, 4
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: Ga nu heen in vrede!
 15. Zegen
 16. Gezongen amen