Ds. K. Beiboer

15 januari 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: LB 434: 1, 2, 3, 4, 5
 5. Zingen: Psalm 84: 3
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Ezechiël 47: 1 – 12
 8. Preek
 9. Zingen:  Opwekking 642
 10. Geloofsbelijdenins
 11. Zingen: Psalm 42: 1
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: Opwekking 334
 15. Zegen
 16. Gezongen amen: LB 456: 3