Ds. K. Beiboer

3 juni 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en vredegroet
 4. Zingen: Gezang 145
 5. Zingen: Gezang 158
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Psalm 139: 1 – 18
 8. Preek
 9. Zingen: Opwekking 518
 10. Doopformulier
 11. Kindmoment
 12. Bediening Heilige Doop
 13. Zingen: Gezang 161: 1, 3
 14. Dankgebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Opwekking 699
 17. Zegen
 18. Gezongen amen