Ds. Jan Meijer

3 juni 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum: Gezang 158
 4. Vredegroet
 5. Zingen: Gezang 165
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Ezra 3
 8. Zingen: Opwekking 589
 9. Kindmoment
 10. Tekst voor de preek: Ezra 3: 10 – 13
 11. Preek
 12. Zingen: Psalm 98: 1, 3
 13. De weg die God ons wijst
 14. Zingen: Gezang 103: 5, 7, 9
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Psalm 150: 1, 2 (levensliederen)
 18. Zegen
 19. Gezongen amen