Ds. Jan Meijer

3 juni 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: NGK 102b: 2, 5
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: 2 Timoteüs 1: 1 – 14
 7. Zingen: Psalm 85: 3, 4
 8. Tekst voor de preek: 2 Timoteüs 1: 6 – 7
 9. Preek
 10. Zingen: NGK 105: 1, 2, 5
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen: Opwekking 343
 13. Bevestiging Chiel de Graaf als diaken
 14. Zingen: Opwekking 602
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Op Toonhoogte 135
 18. Zegen
 19. Gezongen amen