Online kerkdienst: Ds. Jan Meijer

12 maart 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Zingen: Psalm 100
 3. Gebed
 4. Kindmoment
 5. Zingen: Zoals klei in de hand van de pottenbakker
 6. Bijbellezing: Filippenzen 3: 1 – 11
 7. Zingen: Psalm 84: 1
 8. Verkondiging
 9. Zingen: Opwekking 774
 10. Mededelingen van de kerkenraard
 11. Dankgebed en voorbeden
 12. Luisterlied: Heilig heilig heilig (Sela)
 13. Zegen van God
 14. Geloofsbelijdenis: Heer, U bent mijn leven