Online kerkdienst: Ds. Jan Meijer

12 maart 2020
Johan Schelling

Goede Vrijdag

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Zingen: Psalmproject Psalm 27
 3. Gebed om Gods werkzame aanwezigheid
 4. Kindmoment
 5. Zingen: Zie hoe Jezus daar loopt
 6. Bijbellezing: Lukas 23: 44 – 49
 7. Zingen: Mijn verlosser hangt aan het kruis
 8. Tekst voor de overdenking: Lukas 23: 46a
 9. Overdenking (1/3)
 10. Koorzang: My Lord is weeping
 11. Overdenking (2/3)
 12. Koorzang: Lenten Meditation
 13. Overdenking (3/3)
 14. Koorzang: Behold the Lamb
 15. Dankgebed en voorbeden
 16. Zingen: Abba Vader, U alleen
 17. Mededeling over de collecte
 18. Zegen van God
 19. Zingen: Dank U voor het kruis, Heer