Online kerkdienst: Ds. Jan Meijer

12 maart 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Zingen: Met open armen
 3. Gebed om Gods werkzame aanwezigheid
 4. Kindmoment
 5. Zingen: Weet je dat de lente komt
 6. Bijbellezing: Johannes 4: 27 – 42
 7. Zingen: Psalm 36: 2
 8. Tekst voor de overdenking: Johannes 19: 28 – 30
 9. Verkondiing
 10. Zingen: Opwekking 751
 11. Mededelingen vn de kerkenraad
 12. Dankgebed en voorbeden
 13. Zegen van God
 14. Zingen: Psalm 118: 9 en 1