Ds. Jan Meijer

31 januari 2020
Johan Schelling

Viering Heilig Avondmaal

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Moment van stilte
 3. Belijdenis van afhankelijkheid
 4. Vredegroet van God
 5. Zingen: Psalm Opwekking 400
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: 1 Korinthiërs 10: 1 – 22
 8. Zingen: GK gezang 116: 3, 4, 7
 9. Tekst voor de preek: 1 Korinthiërs 10: 16 – 17
 10. Verkondiging
 11. Zingen: GK gezang 182: 1, 2, 3
 12. Geloofsbelijdenis
 13. Zingen: Psalm 63: 1
 14. Woord van opwekking
 15. Viering – uitdelen brood
 16. Zingen: Psalm 63: 2
 17. Viering – uitdelen bekers
 18. Zingen: Psalm 63: 3
 19. Dankzegging
 20. Dankgebed
 21. Collecte
 22. Zingen: Opwekking 334
 23. Zegen van God