Ds. Jan Meijer

31 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Moment van stilte
 3. Belijdenis van afhankelijkheid
 4. Vredegroet van God
 5. Zingen: Opwekking 167
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Romeinen 12: 1 – 10
 8. Zingen: GK gezang 163: 1, 2, 3
 9. Preek
 10. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 133
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen: GK psalm 85: 3, 4
 13. Dankgebed
 14. Collecte
 15. Zingen: LvK Gezang 473: 1-5 en 10
 16. Zegen van God