Ds. Jan Meijer

2 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Belijdenis van afhankelijkheid
 4. Vredegroet van God
 5. Zingen: Opwekking 672
 6. Gebed
 7. Kindmoment
 8. Bijbellezing: Marcus 1:  21 – 34
 9. Zingen: De Nieuwe Psalmberijming 103: 1, 7
 10. Tekst voor de preek Marcus 1: 35 – 39
 11. Preek
 12. Zingen: LvK 435: 1, 4, 5
 13. De weg die God ons wijst
 14. Zingen: GK 27: 3, 6
 15. Dankgebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Opwekking 43
 18. Zegen van God