Ds. Jan Meijer

2 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Vredegroet
 4. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 124: 1, 2, 3
 5. Gebed
 6. Kindmoment
 7. Zingen: Op Toonhoogte 501
 8. Bijbellezing: Marcus 1:  21 – 28
 9. Zingen: Opwekking 354
 10. Preek
 11. Zingen: Opwekking 270
 12. De weg die God ons wijst
 13. Luisterlied: Psalm Project 139
 14. Dankgebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Opwekking 769
 17. Zegen van God