Ds. Jan Meijer

2 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Belijdenis van afhankelijkheid
 4. Vredegroet van God
 5. Zingen: Opwekking 640
 6. Gebed
 7. Kindmoment
 8. Bijbellezing: Marcus 1: 1 – 13
 9. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 91: 3, 4
 10. Tekst voor de preek: Marcus 1: 14, 15
 11. Preek
 12. Zingen: Opwekking 769
 13. De weg die God ons wijst: Kolossensen 3: 5 – 17
 14. Zingen: GK 145: 1, 3
 15. Dankgebed
 16. Collecte
 17. Zingen: GK 228
 18. Zegen van God