Ds. Jan Meijer

22 november 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Belijdenis van afhankelijkheid
 4. Vredegroet van God
 5. Zingen: GK 68: 1, 2, 3
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: 1 Tessalonicenzen 5: 1 – 24
 8. Zingen: GK 108: 2
 9. Lezen: HC zondag 52
 10. Zingen: GK 108: 4
 11. Preek
 12. Zingen: Opwekking 520
 13. Geloofsbelijdenis van Nicea
 14. Zingen: GK 138: 1, 3
 15. Dankgebed en voorbeden
 16. Collecte
 17. Zingen: Opwekking 344: 1, 2, 3
 18. Zegen van God