Ds. Jan Meijer

22 november 2019
Johan Schelling

Viering Heilig Avondmaal

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Opwekking 535
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Zacharia 9: 9 – 10
 7. Bijbellezing: Lucas 1: 39 – 45
 8. Preek
 9. Zingen: LB 441: 1, 7, 8, 10
 10. De weg die God ons wijst
 11. Zingen: GK 119: 13, 14
 12. Viering Heilig Avondmaal
  1. Lezen Avondmaalsformulier IV
  2. Zingen: LB 221: 3
  3. Opwekking en Viering
  4. Zingen: LB 442: 1, 2
  5. Zingen: GK 43: 3, 4
  6. Zingen: LB 482: 1, 3
  7. Zingen: Opwekking 366
  8. Zingen: GK 105: 1, 2
  9. Zingen: Opwekking 354
  10. Dankzegging
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen: GK 118: 9, 10
 16. Zegen