Ds. Jan Meijer

26 oktober 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Zegengroet
 4. Zingen: Op Toonhoogte 310
 5. Gebed
 6. Kindmoment
 7. Zingen: Op Toonhoogte 553
 8. Bijbellezing: Jona 3: 10 – 4: 11
 9. Zingen: Opwekking 245
 10. Tekst voor de preek: Jona 4: 10 – 11
 11. Preek
 12. Zingen: Opwekking 241
 13. De weg die God ons wijst (Titus 2: 11 – 3: 7)
 14. Zingen: Op Toonhoogte 241
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: Op Toonhoogte 303
 18. Zegen