Ds. Jan Meijer

4 mei 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Zingen: Opwekking 780
 4. Votum en Groet
 5. Zingen: NGK 107: 1, 2, 3
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Johannes 21: 1 – 14
 8. Zingen: Psalm 21: 3, 4, 7
 9. Tekst voor de preek: Johannes 21: 4 – 6
 10. Preek
 11. Zingen: Opwekking 689
 12. Geloofsbelijdenis van Nicea
 13. Zingen: Psalm 84: 3, 6
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: LB 75: 13, 14, 15
 17. Zegen
 18. Gezongen amen: LB 456: 3