Ds. Jan Meijer

27 september 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum : GK 239
 4. Vredegroet
 5. Zingen: GK 103: 1, 5
 6. Gebed
 7. Bijbellezing: Matteüs 6: 5 – 15
 8. Zingen: Opwekking 428
 9. Tekst voor de preek: Matteüs 6: 7 – 8
 10. Preek
 11. Zingen: Op Toonhoogte 259: 1, 2, 5
 12. Geloofsbelijdenis van Nicea
 13. Zingen: LB 371
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: GK 135
 17. Zegen