Ds. Jan Meijer

27 september 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum & Vredegroet
 4. Zingen: Op Toonhoogte 277
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Matteüs 6: 5 – 15
 7. Zingen: Psalm 131: 1, 2, 3
 8. Lezen: Catechismus v/a 31 t/m 35
 9. Zingen: GK 234
 10. Tekst voor de preek: Matteüs 6: 5 – 6
 11. Preek
 12. Zingen: Op Toonhoogte 268
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Zingen: De nieuwe psalmberijming 63: 2, 3
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Zingen: GK 108
 18. Zegen
 19. Gezongen amen