Ds. Jan Meijer

6 juli 2019
Johan Schelling

Liturgie:

  1. Welkom en mededelingen
  2. Stil gebed
  3. Votum & Vredegroet
  4. Zingen: Psalm 119: 34, 49, 62
  5. Gebed
  6. Bijbellezing: Ezra 9
  7. Zingen: Psalm 143: 1, 2
  8. Kindmoment
  9. Tekst voor de preek: Ezra 9: 3 – 6
  10. Preek
  11. Zingen: Gezang 157
  12. De weg die God ons wijst
  13. Zingen: Opwekking 427
  14. Gebed
  15. Collecte
  16. Zingen: Opwekking 136: 1, 2
  17. Zegen
  18. Gezongen amen