Ds. Jan Meijer

6 juli 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum & Vredegroet
 4. Zingen: Psalm 119: 34, 49, 62
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Ezra 9
 7. Zingen: Psalm 143: 1, 2
 8. Kindmoment
 9. Tekst voor de preek: Ezra 9: 3 – 6
 10. Preek
 11. Zingen: Gezang 157
 12. De weg die God ons wijst
 13. Zingen: Opwekking 427
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: Opwekking 136: 1, 2
 17. Zegen
 18. Gezongen amen