Ds. Jan Meijer

6 juli 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum & Vredegroet
 4. Zingen: Opwekking 462
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Ezra 7: 1 – 14 & 25 – 28
 7. Zingen: Psalm 18: 9, 10
 8. Kindmoment
 9. Tekst voor de preek: Ezra 7: 9 – 10
 10. Preek
 11. Zingen: Psalm 1: 1, 2
 12. De weg die God ons wijst
 13. Zingen: Opwekking 687
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: LB 473: 1, 2, 5
 17. Zegen
 18. Gezongen amen