Ds. Jan Drost

27 september 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Zegengroet
 4. Zingen: Psalmen voor Nu 84
 5. Gebed
 6. Doopuitleg
 7. Vragen voor de doop
 8. Bediening Heilige Doop
 9. Zingen: LB 675: 1, 2
 10. Oproep gemeente
 11. Overhandiging doopkaart
 12. Gebed
 13. Intro Zacharia
 14. Bijbellezing: Zacharia 8: 1 – 17
 15. Zingen: Psalm 122: 1, 3
 16. Tekst voor de preek: Zacharia 8: 1 – 5
 17. Preek
 18. Zingen: Opwekking 770
 19. Geloofsbelijdenis
 20. Zingen: Opwekking 689
 21. Gebed
 22. Collecte
 23. Zingen: GK 167: 1, 2, 3
 24. Zegen