Ds. J.W. Veltkamp

3 juni 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: Psalm 133
 5. Voorlezing van de wet
 6. Zingen: LB 243
 7. Gebed
 8. Bijbellezing: Handelingen 2: 1 – 36
 9. Zingen: Psalm 72: 2, 3, 10
 10. Preek
 11. Zingen: Psalm 68: 2, 7, 11
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: LB 249
 15. Zegen
 16. Gezongen amen