Ds. J. Jansen

24 november 2018
Johan Schelling

Viering Heilig Avondmaal

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Psalm 63: 1, 2
 5. Voorlezing van de wet
 6. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 130: 1, 2
 7. Gebed
 8. Bijbellezing: Micha 7: 1 – 7
 9. Preek
 10. Zingen:  Opwekking 717
 11. Viering Heilig Avondmaal
  1. Lezen: Formulier 5
  2. Zingen: NGK 78: 1, 2, 3, 4
  3. Zingen: LB 119: 1, 2, 4, 5
  4. Zingen: Psalmen voor Nu 84
  5. Zingen: LB 126: 1, 2, 3
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: NGK 111
 15. Zegen
 16. Gezongen amen