Online kerkdienst: Ds. Gertjan van Harten

12 maart 2020
Johan Schelling

Pasen

Liturgie:

 1. Welkom
 2. Zingen: U zij de glorie
 3. Gebed
 4. Kindmoment
 5. Zingen: Hij leeft, Hij leeft
 6. Bijbellezing: Lukas 24: 1 – 9
 7. Zingen: Jezus overwinnaar
 8. Verkondiing
 9. Zingen: Ik leef
 10. De wet: Kollossenzen 3: 1 – 17
 11. Zingen: Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
 12. Mededelingen van de kerkenraad
 13. Dankgebed en voorbeden
 14. Zegen van God
 15. Zingen: Paaslied