Ds. Gertjan van Harten

12 maart 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Vredegroet
 4. Zingen: GK psalm 42a
 5. Gebed
 6. Lezen: Doopformulier 3
 7. Gebed
 8. Vragen aan doopouders
 9. Bediening Heilige Doop
 10. Zingen: Opwekking 710
 11. Uitreiking doopkaarten
 12. Oproep aan gemeente
 13. Bijbellezing: Psalm 103
 14. Zingen: De nieuwe psalmberijming 103: 1 – 3
 15. Tekst voor de preek: Psalm 103: 15 – 18
 16. Preek
 17. Zingen: De nieuwe psalm berijming 103: 4 – 7
 18. Geloofsbelijdenis
 19. Zingen: Op Toonhoogte 265: 1 – 2
 20. Dankgebed
 21. Collecte
 22. Zingen: GK06 gezang 141: 1 – 3
 23. Zegen van God