Ds. Gertjan van Harten

31 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Vredegroet
 4. Zingen: Opwekking 595
 5. Gebed
 6. Kindmoment
 7. Bijbellezing: Markus 1: 40 – 45
 8. Zingen: LB gezang 911: 3, 4
 9. Preek
 10. Zingen: Opwekking 811
 11. Voorlezing van de wet
 12. Zingen: Psalm 32: 1, 5
 13. Dankgebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Op Toonhoogte 216
 16. Zegen van God