Ds. Gertjan van Harten

2 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Vredegroet
 4. Zingen: GK Psalm 8a
 5. Gebed
 6. Bediening Heilige Doop
 7. Bijbellezing: Romeinen 6: 1 – 14
 8. Zingen: GK Gezang 178: 2, 4
 9. Tekst voor de preek: HC zondag 26
 10. Preek
 11. Zingen: Op Toonhoogte 358
 12. Geloofsbelijdenis
 13. Dankgebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Psalm 103: 3, 4, 7
 16. Zegen van God