Ds. Gertjan van Harten

2 januari 2020
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Vredegroet
 4. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 148: 1 – 3
 5. Gebed
 6. Kindmoment
 7. Bijbellezing: Marcus 1: 16 – 20
 8. Zingen: LB gezang 531: 1, 3
 9. Preek
 10. Zingen: Op Toonhoogte 385
 11. De wet: Galaten 5: 13 – 6: 2
 12. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 97: 3, 4
 13. Dankgebed
 14. Collecte
 15. Zingen: Op Toonhoogte 396
 16. Zegen van God