Ds. Gertjan van Harten

22 november 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: LB 444: 1 – 3
 5. Gebed
 6. Kindmoment
 7. Zingen: “Lees je bijbel bidt elke dag”
 8. Bijbellezing: Lukas 1: 46 – 56
 9. Zingen: “Lofzang van Maria”
 10. Preek
 11. Zingen: Opwekking 44
 12. Voorlezing van de wet
 13. Zingen: Opwekking 811
 14. Gebed
 15. Collecte
 16. Zingen: HH 367
 17. Zegen