Ds. Gertjan van Harten

22 november 2019
Johan Schelling

Viering Heilig Avondmaal

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: GK 163: 1 – 3
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Psalm 130
 7. Zingen: De nieuwe psalmberijming 130: 1, 2
 8. Lezen; HC zondag 51
 9. Preek
 10. Zingen: De nieuwe psalmberijming 51: 2, 3, 5
 11. Viering Heilig Avondmaal
  1. Lezen Avondmaalsformulier V
  2. Geloofsbelijdenis
  3. Zingen: Op Toonhoogte 239
  4. Opwekking, viering en dankzegging
  5. Zingen: Psalm 32: 1
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: GK 177: 3, 4
 15. Zegen