Ds. Gertjan van Harten

23 juni 2018
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en groet
 4. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 63: 1, 2
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Numeri 10: 1 – 13
 7. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 105: 1, 14
 8. Tekst voor de preek: Numeri 10: 9 – 10
 9. Preek
 10. Zingen: Op Toonhoogte 267
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: Nieuw Liedboek 425
 15. Zegen
 16. Gezongen amen

Presentatie bij de preek: powerpoint