Ds. Gertjan van Harten

12 oktober 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum : Opwekking 640
 4. Zegengroet
 5. Zingen: Welkom in Gods Huis
 6. Lied onderbouw: Opwekking voor Kids 211
 7. Ik ga op reis en ik neem mee
 8. Bijbellezing
 9. Lied bovenbouw: Heer U bent altijd bij mij
 10. Bijbellezing: Hebreeën 11: 8
 11. Preek – deel 1
 12. Zingen: Opwekking 789
 13. Preek – deel 2
 14. Zingen: Opwekking 687
 15. Gedicht
 16. Zingen: Hoe kwam Mozes door de rode zee?
 17. Voorlezing van de wet
 18. Gebed
 19. Collecte
 20. Zingen: Sta eens even op als je Jezus liefhebt
 21. Zegen