Ds. Gertjan van Harten

6 juli 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum & Vredegroet
 4. Zingen: Op Toonhoogte 223
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Ezra 10: 1 – 17 en 10:44
 7. Zingen: De nieuwe psalmberijming 130: 1, 2
 8. Tekst voor de preek: Ezra 10: 2 – 4
 9. Preek
 10. Zingen: Gezang 168: 1 – 4
 11. Wet: Op toonhoogte 116: 1 – 4
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Zingen: De nieuwe psalmberijming 84: 2, 4
 15. Zegen
 16. Gezongen amen