Ds. Gertjan van Harten

6 juli 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum & Vredegroet
 4. Zingen: Op Toonhoogte 234
 5. Gebed
 6. Lezen: Over de doop
 7. Zingen: Psalm 25: 5, 6
 8. Lezen: Over de kinderdoop
 9. Zingen: Gezang 239
 10. Gebed
 11. Vragen aan doopouders
 12. Bediening Heilige Doop
 13. Zingen: Opwekking 770
 14. Uitreiken doopkaart
 15. Opwekking aan de gemeente
 16. Gebed
 17. Bijbellezing: Leviticus 25: 1 – 7
 18. Zingen: Gezang 488 a
 19. Preek
 20. Zingen: De nieuwe psalmberijming 62: 1, 3, 4
 21. Geloofsbelijdenis
 22. Gebed
 23. Collecte
 24. Zingen: Gezang 232: 1, 2
 25. Zegen
 26. Gezongen amen