Ds. Gertjan van Harten

11 mei 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Zingen: Met open armen
 2. Welkom en mededelingen
 3. Stil gebed
 4. Votum en Groet
 5. Zingen: Lichtstad met uw paarlen poorten
 6. Gebed
 7. Gedicht
 8. Bijbellezing: Psalm 121
 9. Zingen: Opwekking 687
 10. Preek
 11. Zingen: Opwekking 797
 12. Belijdenis
 13. Zingen: Opwekking 710
 14. Geloofsbelijdenis
 15. Terugblik catechisatiejaar
 16. Gebed
 17. Collecte
 18. Zingen: Opwekking 764
 19. Zegen
 20. Gezongen amen