Ds. Gertjan van Harten

4 mei 2019
Johan Schelling

Liturgie:

 1. Welkom en mededelingen
 2. Stil gebed
 3. Votum en Groet
 4. Zingen: Psalm 100: 1 – 4
 5. Gebed
 6. Bediening Heilige doop: Jackie v.d. Geest en Yinte Duijst
 7. Zingen: Dooplied Sela
 8. Gebed
 9. Bijbellezing: Handelingen 6: 1 – 7
 10. Zingen: Nieuwe Psalmberijming 133: 1, 2
 11. Preek
 12. Zingen: Op Toonhoogte 386: 1, 2
 13. Bevestiging nieuwe ambtsdragers
 14. Zingen: Op Toonhoogte 166
 15. Geloofsbelijdenis
 16. Zingen: Op Toonhoogte 380
 17. Gebed
 18. Collecte
 19. Zingen: Opwekking 167
 20. Zegen
 21. Gezongen amen